ADRESA


Kancelář nadace
Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno
+420 543 332 025

E-mail
nadace@nadacekrizovatka.cz

Facebook
Nadace na Facebook-u

Provozní doba kanceláře:


Pondělí – Čtvrtek
8:3016:00

Pátek
8:3014:00

* * *
Modrá linka prevence SIDS:
810 200 220

FAKTURAČNÍ ÚDAJE


Sídlo nadace
Nové Sady 41, 602 00 Brno

Číslo účtu: 76 08 414 / 0600
MONETA Money Bank v Brně
Datová schránka: 7jrdk7z
Právní forma: nadace
IČ: 621 59 542

Kancelář nadace

*
Mgr. et Mgr. Michaela Špunarová, Ph.D.

ředitelka nadace
+420 732 359 889
michaela.spunarova@nadacekrizovatka.cz

*
Anna Konečná
manažerka projektu
+420 608 411 139
anna.konecna@nadacekrizovatka.cz

*

Hana Konečná
specialistka fundraisingu
+420 605 258 274
hana.konecna@nadacekrizovatka.cz

*

Karin Kadlecová, DiS.
administrativní pracovnice
+420 733 122 992
+420 543 332 025

karin.kadlecova@nadacekrizovatka.cz

Činnost v regionech

*
Miloslava Stibůrková
regionální manažerka pro Čechy

+420 739 055 744
miloslava.stiburkova@nadacekrizovatka.cz

*
Hana Michnová
regionální manažerka pro Moravu

+420 739 887 099
hana.michnova@nadacekrizovatka.cz

*
Jana Čermáková
technický pracovníkSprávní rada

Martina Rosinková
předseda správní rady

Ing. Petr Hašek
místopředseda správní rady

JUDr. Michal Skoumal
člen správní rady

Ing. Jáchym Frank
člen správní rady

Ing. Eva Pupišíková
člen správní rady


Petr Michna
člen správní rady

Nadace Křižovatka

  Nové Sady 41, 602 00 Brno
  Kancelář nadace: +420 543 332 025
  E-mail: nadace@nadacekrizovatka.cz
  Č.ú.: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

  Nadace na Facebook-u


Užitečné odkazy

Kontaktní formulář

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR). Správcem osobních údajů je Nadace Křižovatka se sídlem Nové sady 607/41, PSČ 602 00 Brno, IČ: 62159542 (dále jen správce). Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů Jméno, Příjmení, E-mail:, Telefon za účelem odpovídání na zprávy zaslané přes webový kontaktní formulář a to po dobu 1 roku od zaslání zprávy
Souhlasím:
a dále v rozsahu těchto údajů Jméno, Příjmení, E-mail:, Telefon za účelem občasného zasílání informací o činnosti a akcích nadace a to po dobu 5 roků od poskytnutí souhlasu
Souhlasím:
Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.
Informace o zpracování a zpřístupnění osobních údajů správcem
Správce je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Správce je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující podmínky pro zpracování mých osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů. Informace a poučení o právech týkajících se osobních údajů Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a, že mám tato práva: - právo tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu, - právo na přístup k těmto údajům a právu na jejich opravu, - právo na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán. Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva, námitky a dotazy mohu uplatnit zaslání na email: nadace@nadacekrizovatka.cz nebo doručením žádosti na adresu Nadace Křižovatka se sídlem Nové sady 607/41, PSČ 602 00 Brno a dále že se mohu obrátit na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.
Rozumím těmto informacím:
Více informací ohledně zpracování osobních údajů naleznete zde: Informační memorandum - web (pdf)

321 creative people

MODRÁ LINKA
810 200 220