O nadaci

Nadace Křižovatka jako jediná v ČR již od roku 1995 pomáhá dětem ohroženým „Syndromem náhlého úmrtí kojenců". Čtěte více...

O SIDS

SIDS - Syndrom náhlého úmrtí kojenců - ohrožuje všechny děti do cca 1 roku života. Přichází bez varování, když dítě spí. Čtěte více...

O projektu

Projekt "Maminko, dýchám" je hlavním projektem naší nadace. V rámci něho pomáháme vybavovat české nemocnice monitory dechu. Čtěte více...

prosinec 2018

Otevírací doba kancelář Nadace Křižovatka během Vánoc

Kancelář Nadace bude ve dnech 27. - 28.12 a 31.12.2018 uzavřena. Přesto, pokud budete potřebovat vypůjčit monitor dechu domů, je Vám k dispozici na zavolání a po dohodě naše Anička. Kontakt: Anna Konečná, tel. 608 411…
více...
červenec 2018

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra nabízí nové příspěvky pro maminky, monitory dechu nevyjímaje

https://www.frekvence1.cz/clanky/tip-pro-vas-zpmvcr-nabizi-nove-prispevky-pro-maminky-na-co-mate-narok.shtml
více...
Partneři

Nadace Křižovatka

  Nové Sady 41, 602 00 Brno
  Kancelář nadace: +420 543 332 025
  E-mail: nadace@nadacekrizovatka.cz
  Č.ú.: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

  Nadace na Facebook-u


Užitečné odkazy

Kontaktní formulář

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR). Správcem osobních údajů je Nadace Křižovatka se sídlem Nové sady 607/41, PSČ 602 00 Brno, IČ: 62159542 (dále jen správce). Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů Jméno, Příjmení, E-mail:, Telefon za účelem odpovídání na zprávy zaslané přes webový kontaktní formulář a to po dobu 1 roku od zaslání zprávy
Souhlasím:
a dále v rozsahu těchto údajů Jméno, Příjmení, E-mail:, Telefon za účelem občasného zasílání informací o činnosti a akcích nadace a to po dobu 5 roků od poskytnutí souhlasu
Souhlasím:
Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.
Informace o zpracování a zpřístupnění osobních údajů správcem
Správce je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Správce je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující podmínky pro zpracování mých osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů. Informace a poučení o právech týkajících se osobních údajů Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a, že mám tato práva: - právo tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu, - právo na přístup k těmto údajům a právu na jejich opravu, - právo na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán. Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva, námitky a dotazy mohu uplatnit zaslání na email: nadace@nadacekrizovatka.cz nebo doručením žádosti na adresu Nadace Křižovatka se sídlem Nové sady 607/41, PSČ 602 00 Brno a dále že se mohu obrátit na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.
Rozumím těmto informacím:
Více informací ohledně zpracování osobních údajů naleznete zde: Informační memorandum - web (pdf)

321 creative people

MODRÁ LINKA
810 200 220